Update september 2019

zondag 01 september 2019

In de media heeft u vast gehoord over PAS (Programma Aanpak Stikstof) en de uitspraak die de Raad van State onlangs heeft gedaan zodat talloze bouwvergunningen en bestemmingsplannen ineens onder druk staan. De Raad van State vindt dat de rekenmethode van PAS de Natura 2000-gebieden niet genoeg beschermt tegen extra stikstofuitstoot. Ons project Aan Het Veld valt in het Natura 2000-gebied. Dit houdt in dat er extra onderzoek gedaan moet worden, zodat het bestemmingsplan niet in september maar eind van dit jaar kan worden vastgesteld door de gemeenteraad, wat als gevolg heeft dat het project vertraagd. De eerder gecommuniceerde start verkoop 4e kwartaal 2019, wordt 1e kwartaal 2020. Voor de goede orde, het houdt niet in dat het project niet gerealiseerd wordt. Het houdt enkel in dat de start verkoop uitgesteld wordt. Achter de welbekende schermen werken wij verder aan de verkoopstukken. Volg het project op Facebook om op de hoogte te blijven!

< Terug naar overzicht